Adaptacja projektu gotowego budynku pasywnego polega na przystosowaniu projektu do wymogów prawa budowlanego, związanych z jego lokalizacją na wybranej działce oraz do indywidualnych potrzeb Inwestora. Projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego opracowuje projekt zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

Czynności wykonywane przy adaptacji projektu: