Każdy z nas już słyszał zapewnie o domu pasywnym i niskoenergetycznym zwanym również energooszczędnym. Nie każdy jednak do końca rozumie, o co w tym wszystkim chodzi.
Poniżej przedstawiamy proste zestawienie wyjaśniającą ideę klasyfikacji budynków.

 

Budynki energooszczędne najczęściej klasyfikuje się podając wartości progowe zużycia energii na m2 powierzchni użytkowej, np. w litrach oleju opałowego na m2 powierzchni ogrzewanej w ciągu roku.
Według tej klasyfikacji możemy wyróżnić