Projektując domy, bądź wprowadzając zmiany na życzenie inwestora na stałe koordynujemy Nasze ekipy wykonawcze.

Taki układ pozwala nam uniknąć niespodzianek na budowie. W przypadku wątpliwości wykonawca jest w stałym kontakcie z architektem i jeśli ma jakikolwiek wątpliwości, co do realizacji projektu spotykają się na budowie i wyjaśniają wątpliwości.
Pełna współpraca gwarantuje zachowanie założeń projektowych, co do energooszczędności budynków, kształtu czy detali.

 

Zakres nadzoru architektonicznego: