Każdy proces budowlany wymagający uzyskania pozwolenia na budowę wymaga nadzoru nad prawidłowością wykonanych elementów.

Osobą upoważnioną ( posiadającą odpowiednie uprawnienia) jest Kierownik budowy.
To on prowadzi dla Państwa całą budowę, podejmuje newralgiczne decyzje, co do zmian ( czy są one możliwe czy wymagają dodatkowych prac projektowych).
Kierownik budowy przejmuje za Państwa odpowiedzialność za wykonany obiekt.

Zakres nadzoru: