Niezbędnym elementem prac projektowych i wykonawczych jest obsługa geodezyjna.

Geodeta zapewnia projektantowi odpowiednie mapy do celów projektowych, wytycza niezbędne osie dla wykonawcy i nanosi na mapy wyniki prac budowlanych.

Zakres obsługi geodezyjnej: