Rozpoczynając budowę większość z nas zaciąga informacji u znajomych, rodziny, w Internecie, co do wyboru materiałów na budowę domu.

Każdy z materiałów ma swoich zagorzałych zwolenników oraz wielu przeciwników, co powoduje zamieszanie w kwestii budowy.
Wybór materiału na budowę konstrukcji powinien być podyktowany naszymi własnymi potrzebami oraz wymogami, jakie stawiamy budynkowi.
Dopiero poznanie Państwa założeń pozwoli wskazać najbardziej korzystny materiał na budowę ścian, wybór odpowiedniej stolarki czy rozwiązanie kwestii fundamentów czy stropów.

Dla dobrych ekip wykonawczych nie ma łatwiejszych czy trudniejszych materiałów dla nich jest istotne zachowanie założeń, jakie stawia się budynkowi, ale to już zawarte jest w technologii.

Odpowiedni dobór technologii

Technologie w budownictwie to kolejny temat rzeka dla inwestora. Doradcy z każdej strony starają się przekazać rady, co do budowy własnego domu. Niejednokrotnie może to prowadzić do złych wyborów.

Pełna analiza projektu koncepcyjnego budynku na etapie projektowania umożliwia dobór najlepszej technologii tzn. mającej najlepszy stosunek ceny do oczekiwanego wyniku.

Wybór technologii wznoszenia budynku może być uzależniony od preferencji inwestora. Inaczej rozpatrywany będzie budynek w technologii murowanej jedno, dwu czy trójwarstwowej a inaczej budowany z technologii szkieletowej.