Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy jest podstawą dla wydania pozwolenia na budowę, (jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego).
By uzyskać warunki zabudowy należy złożyć wniosek o wydanie warunków.

Samo złożenie wniosku może zakończyć się uzyskaniem warunków nie do końca odpowiadającym naszym oczekiwaniom. Dopiero odpowiednio wypełniony wniosek wraz z zaznaczeniem wszystkich elementów, które są istotne z punktu widzenia naszego projektu gwarantuje możliwość wybudowania odpowiedniego obiektu.

Decyzja o warunkach zabudowach i zagospodarowania terenu zawiera m.in.:

Decyzja wskaże nam też konieczne do uzyskania pozwolenia i decyzje, w celu uzyskania pozwolenia na budowę (np. zgoda na wycinkę drzew, uzgodnienie projektu z wojewódzkim konserwatorem zabytków itp.)

W jaki sposób powstaje decyzja o warunkach zabudowy?